Odborníci

 

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Gynekologicko – porodnicská klinika 1. LF UK a VFN v Praze
vedoucí porodnického úseku

 

 

doc. MUDr. Martin Čihař, CSc.
Nemocnice Na Bulovce
vedoucí neonatologického oddělení