MUDr. Martin Čihař

prim. MUDr. Martin Čihař, Neonatolog

O porod doma má zájem jen naprosté minimum maminek.  Oč méně jich je, o to více jsou slyšet.  Jde bohužel o mediálně zajímavé téma.

Porodů je v naší republice zhruba 100 000 ročně.  Mimo zdravotnické zařízení přitom porodí ročně zhruba 400 maminek. Ze statistiky však není zřejmé, které doma porodily proto, že nestihly přijet do porodnice –  a kolik jich rodilo doma záměrně.

Část maminek nechce rodit v porodnicích, protože jsou ovlivněny některými internetovými stránkami – či články v časopisech. Část však má nějakou špatnou osobní zkušenost z porodnice.  Někdy neosobní prostředí, někdy nerespektování soukromí, někdy chování personálu…

Názory maminek vnímáme a postupně se všichni snažíme o vytvoření co nejpřívětivějšího prostředí v porodnicích. Bezpečnost a odbornost však musejí zůstat základem.  Pokud to situace dovolí, snažíme se maximálně vyhovět osobním přáním maminek. Chceme, aby se u nás maminky cítily jako doma.  Toto je zodpovědná cesta, kterou je správné se ubírat.

Stále platí, že porod doma je obrovské riziko. Skupinu žen, které ho propagují, považuji za vysoce nezodpovědnou.  Mluví o právech ženy, ale zapomínají na práva dětí. I pokud jde o legislativu – přijali jsme Úmluvu o právech dítěte, ve které je uvedeno, že dítě má vždy nárok na nejvyšší dostupnou úroveň zdravotní péče.

K porodu nelze přistupovat pouze jako ke společenské události. Porod doma může být jistě krásný zážitek. Nelze však odhadnout, kdy může dojít k akutní komplikaci.  V nebezpečné situaci je potom na každý transport do nemocnice pozdě. Odnese to buď maminka, nebo dítě.

Stačí sledovat statistiky. Až 10 procent novorozenců má po porodu nějakou poruchu adaptace, 4 procenta novorozenců potřebují přímo resuscitaci.  Na to není nikdo v domácnosti vybavený. Spolu s mými kolegy občas bezmocně stojíme na Jednotce intenzivní péče nad dětmi po domácích porodech.  Mohly žít a být zdravé….  Je to zbytečná tragédie.

Statistiky většinou uvádějí, že porod doma je spojen s 3 x vyšším rizikem úmrtí děťátka. Nejde však jen o to, o kolik procent je porod doma nebezpečnější.  Zásadní je, že pokud dojde ke komplikaci, potom ji doma nelze vyřešit.  Takzvaný fyziologický porod je vždy až zpětné hodnocení.

MUDr. Martin Čihař
Primář neonatologického oddělení nemocnice Na Bulovce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*