MUDr. Vladimír Dvořák, PhD.

MUDr. Vladimír Dvořák, PhD.

Každý novorozenec má právo na poskytnutí stejné zdravotní péče

Každé dítě, které se v naší zemi narodí, by mělo mít, bez ohledu na názor jeho rodičů, u porodu v případě komplikací stejná práva na poskytnutí léčebně preventivní péče. Je zcela logické, že pokud se dítě narodí mimo zdravotnické zařízení a pokud se vyskytne jakákoliv nepravidelnost u porodu,  je takový novorozenec na svých právech ochuzen.

Nejčastější komplikací na celém světě bývá u porodu hypoxie dítěte, neboli porucha přenosu kyslíku z placenty do těla plodu. Pokud se narodí novorozenec, který z tohoto hlediska potřebuje intenzivní nebo dokonce resuscitační péči, tuto pomoc v domácích podmínkách nelze nikdy zajistit. Vždy bude chybět personál a zejména technické vybavení, které je pro tyto případy nutné.

Úkolem v České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále ČGPS) není pouze odborná záštita oboru, ale také komunikace se širokou veřejností. Z podnětu Sekce porodnické analgezie anestezie se ČGPS dotazovala již v roce 2012 výborů dalších společností České lékařské společnosti JEP na názor na plánovaný domácí porod. Bylo osloveno celkem 23 odborných společností, které mají co do činění s  péčí o matku a dítě. Ani jeden výbor z oslovených společností se nevyslovil pro legislativní úpravu stran plánovaných domácích porodů.

Stanovisko České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, zejména České lékařské společnosti JEP, coby nejvyšší lékařské odborné autority v naší zemi, bylo opakovaně prezentováno jak zástupcům politických stran (legislativa), tak prostřednictvím tiskových konferencí i nejširší veřejnosti. Stanovisko k plánovanému domácímu porodu odborné obce je neměnné a jak s touto informací  naloží zejména zájemci o alternativní způsob života, je záležitostí jednoho každého z nich.

 

MUDr. Vladimír Dvořák, PhD.

předseda České gynekologické a porodnické společnosti
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*