MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.

MUDr. Petr Křepelka, Ph. D.

V současné době se stále častěji setkáváme s postoji laické veřejnosti vyjadřujícími své pochyby o účelnosti moderní porodnické péče poskytované zdravotnickými institucemi a vyzývajícími k návratu porodů do domácího prostředí. Argument, že porod je přirozeným fyziologickým jevem a do jeho průběhu není třeba zasahovat, však ve světle současné vědy neobstojí. Prakticky všechny druhy placentálních savců vykazují v průběhu porodu mateřské ztráty.  Nejinak je to i u druhu Homo sapiens sapiens. Lidský porod je zatížen jednak nepříznivým poměrem hmotnosti plodu a matky, dále pak nutnou vnitřní rotací hlavy plodu v průběhu porodu. Vnitřní rotaci si vyžádaly anatomické poměry ženské pánve, která se v důsledku chůze po zadních končetinách rozšířila v příčném průměru a objemné hlavy plodu dané velikostí frontálních laloků mozku. Poruchy porodního mechanismu s projevy pomalého vývoje, nebo úplné zástavy porodu mají tedy biologické kořeny.

Porodnictví jako svébytný obor medicíny vznikl na základech nutné asistence u lidského porodu a lze jej vnímat jako velmi specifický příklad kulturně-sociální adaptace lidského druhu. Popírání této skutečnosti ze strany příslušníků druhu Homo sapiens sapiens považuji za velmi nerozumné. Naším cílem je informovat laickou veřejnost o skutečné povaze a úskalích lidského porodu a významu odborného vedení porodu s dostupností podmínek pro jeho bezpečný průběh.

 

MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
porodník, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha