Odborná stanoviska

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. Kardiochirurg

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Vím, že porod není žádná nemoc, a tak proč by nemohl být doma. Vždyť tomu tak bývalo po staletí. Ale nikdo vám už neřekne, že novorozenecká úmrtnost a úmrtnost a trvalé zdravotní poškození rodiček byla velká. Za to, že úmrtnost novorozenců a rodiček je dnes tak extrémně vzácná, že se o ní píše v novinách, za to vděčíme medicíně. Těhotenství se v poslední době odkládá a není výjimkou, když žena má první dítě ve 40 letech. O to rizikovější těhotenství a porod pak bývá. Proto považuji za nesmyslné hazardování rodit doma bez možnosti mít okamžitě k dispozici operační sál a anesteziologicko-resuscitační oddělení, které v případě nutnosti zachrání nejen matku, ale i novorozence. Více…

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. Chirurg

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Jsme svědky toho, že k jakémukoliv problému a tedy i k domácímu porodu se vyjadřují mnozí, kteří o něm buď vědí málo, nebo někdy vůbec nic. Názory odborníků nejsou pak v návalu emocí respektovány. V porodnictví jsem jako chirurg také pouze lépe informovaným laikem. Byl jsem však požádán o názor. Chceme-li se dívat dopředu, měli bychom se nejdříve podívat dozadu, abychom pochopili vývoj. Můj otec se narodil na slovenské vesnici v roce 1909, samozřejmě doma. Maminka se  již narodila v pražské porodnici. Jedné z mých dcer musel být hned po příjezdu do porodnice proveden pro pokračující hypoxii plodu císařský řez. Naštěstí vše dobře dopadlo. To, co jsem prožíval na chodbě před operačním sálem, bych nepřál nikomu. Více…

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Rektor UK

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., dr.h.c.

Usilovnou práci mnoha generací porodníků a porodních asistentek, ale i odborníků spolupracujících oborů  se dostalo české porodnictví mezi země s nejlepšími perinatologickými výsledky. Statistická data z posledních let to jednoznačně potvrzují. Pokud se v jakékoliv vědní disciplíně jedinec, instituce či společnost dostane na pomyslný vrchol, zbývá následující úkol – na pomyslném vrcholu se udržet. Náš zdravotnický systém vytvořil podmínky, které zabezpečují nejvyšší možnou bezpečnost pro matku a dítě. Jakýkoliv zásah, který by snižoval bezpečnost porodu – tedy ohrožoval matku nebo její dítě – je cestou zpět. Více…

Doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D. Klinický neuropsycholog, psychoterapeut

Doc. PhDr. Lenka Krámská, PhD.

dovolte mi, abych se z pohledu své profese klinického neuropsychologa vyjádřila k tématu domácích porodů. Můj příspěvek, podobně jako příspěvky dalších odborníků, není motivován žádnou ideologií ani dogmatem, které bych zastávala, jako spíše snahou o to poskytnout nastávajícím maminkám informace, které by jim mohly usnadnit jejich rozhodování v případě dilematu, v jakém prostředí přivedou na svět své vytoužené miminko. Domnívám se totiž, že jen dostatečně poučená a všeobecně vzdělaná maminka se může skutečně svobodně a zároveň odpovědně rozhodnout, co je pro ni a její dítě to nejlepší. Více…

MUDr. Vladimír Dvořák, PhD. Gynekolog a porodník

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph. D.

Každé dítě, které se v naší zemi narodí, by mělo mít, bez ohledu na názor jeho rodičů, u porodu v případě komplikací stejná práva na poskytnutí léčebně preventivní péče. Je zcela logické, že pokud se dítě narodí mimo zdravotnické zařízení, a pokud se vyskytne jakákoliv nepravidelnost u porodu, tak je takový novorozenec na svých právech ochuzen. Nejčastější komplikací na celém světě bývá u porodu hypoxie dítěte, neboli porucha přenosu kyslíku z placenty do těla plodu. Pokud se narodí novorozenec, který z tohoto hlediska potřebuje intenzivní nebo dokonce resuscitační péči, tak tuto pomoc v domácích podmínkách nelze nikdy zaručit zajistit. Vždy bude chybět personál a zejména technické vybavení, které je pro tyto případy nutné.  Více…

Prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. Porodník

Prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

Vést fyziologické porody v domácím prostředí je předmětem kontroverzní diskuse. Zastánci dokazují, že porod v domácnosti umožňuje ženě větší pohodlí (o čemž není  pochybností). Odpůrci naopak zdůrazňují, že transport ženy v případě akutního ohrožení ženy i plodu může vést k prodlení a ke komplikacím. Sledování životních funkcí plodu během porodu doma není adekvátní, což může vést k hypoxii plodu, která může mít pro narozeného jedince trvalé následky. Kde jsou hlavní důvody k tomu, že v některých zemích Evropy uplatňují porody doma a v jiných v porodnických ústavech?   Více…

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. Anesteziolog

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Každoroční počet plánovaných domácích porodů není naštěstí velký. Mediální pozornost věnovaná tomuto tématu se tak zdá být nepřiměřená. O to více je zarážející, že vyznění této mediální pozornosti většinou straní rozhodnutí matky rodit doma a i těm, kteří ji v této riskantní praktice podpořili. Argumentuje se různě: porod je přirozený děj a není třeba jej medicinalizovat, domácí porod přináší matce uspokojení z nenarušeného naplnění údělu mateřství, existují doklady (?) o bezpečnosti takového postupu, domácí porod je v řadě rozvinutých zemí samozřejmostí a samotný porod v porodnici také nese riziko komplikací. Více…

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. Diabetolog

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Jedním ze znaků úrovně zdravotnictví je novorozenecká úmrtnost ale vedle toho i zajištění péče o matku při porodu. Ačkoli jsou porody doma staré jak samo lidstvo, přináší jejich provádění i při sebezkušenějším personálu určitá rizika. Neočekávané situace jsou překážkou, které zkomplikují porod a ohrozí matku i novorozeného. Zatímco porodnice má zázemí k jejich řešení včetně příslušného přístrojového a dalšího vybavení, při porodu v domácím prostředí toto chybí. Více…

Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., profesorka etiky

Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

Své dvě děti jsem přivedla na svět v 70. letech 20. století v jisté pražské porodnici. Ostatně tehdy to ani jinak nešlo. Maminky si nemohly vybrat porodnici, protože existovala písně dodržovaná rajonizace. Stejně tak nebylo možné vybrat si porodníka, i když si ho některé maminky tajně a přiznejme, že i za úplatek, vyjednaly. Tatínek nemohl být přítomen u porodu a dítě mu maminky ukazovaly z okna porodnice. On stál pod ním na chodníku, moc dobře ho neviděl a pohladit nemohl.  Určitě by se daly uvádět další nemilá omezení tehdejšího tzv. kasárenského způsobu vedení nejen porodnic, ale všech nemocnic. Podstatné ale je, že prakticky všechny maminky oceňovaly přítomnost lékařů a odborné vedení porodů.  Více…

 

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Porodník

 Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Ještě před několika desetiletími byl v naší zemi porod doma naprosto běžný. Dnes je však vzácností. Často slýchávaný argument, že se v zahraničí rodí běžně doma, např. v Nizozemsku, je jen částečná pravda. Ve vyspělých zemích obvykle porodí dobrovolně doma pouze několik žen z tisíce. Výjimkou je pouze jediná země na světě, a tou je skutečně Nizozemsko. Ale zde statistické údaje z poslední let jednoznačně dokazují, plánovaně doma rodí již jen okolo 18 % holandských žen.  Proč právě Nizozemsko? Nizozemští experti vysvětlují domácí porody ve své zemi náboženskými důvody a tradicí. V této zemi je proto dokonale vypracován speciální systém porodnické péče. Jsou k dispozici sanitní vozy vybavené pro resuscitaci matky i dítěte, které jsou do deseti minut v nejbližším porodnickém zařízení. Nizozemsko je malá a rovinatá země, kde v zimě nehrozí sněhové kalamity. Více…

 

MUDr. Petr Křepelka, Ph.D. Porodník

MUDr. Petr. Křepelka, Ph. D.

V současné době se stále častěji setkáváme s postoji laické veřejnosti vyjadřujícími své pochyby o účelnosti moderní porodnické péče poskytované zdravotnickými institucemi a vyzývajícími k návratu porodů do domácího prostředí. Argument, že porod je přirozeným fyziologickým jevem a do jeho průběhu není třeba zasahovat, však ve světle současné vědy neobstojí. Prakticky všechny druhy placentálních savců vykazují v průběhu porodu mateřské ztráty.  Nejinak je to i u druhu Homo sapiens sapiens. Více…

 

prim. MUDr. Martin Čihař, Neonatolog

MUDr. Martin Čihař

O porod doma má zájem jen naprosté minimum maminek.  Oč méně jich je, o to více jsou slyšet.  Jde bohužel o mediálně zajímavé téma. Porodů je v naší republice zhruba 100 000 ročně.  Mimo zdravotnické zařízení přitom porodí ročně zhruba 400 maminek. Ze statistiky však není zřejmé, které doma porodily proto, že nestihly přijet do porodnice –  a kolik jich rodilo doma záměrně. Část maminek nechce rodit v porodnicích, protože jsou ovlivněny některými internetovými stránkami – či články v časopisech. Více…

 

MUDr. Jiří Knor, Ph. D. Záchranář

MUDr. Jiří Knor, Ph. D.

Záchranná služba dnes vrací do života pacienty, kteří by dříve byli nenávratně ztraceni. Její působnost zasahuje do všech klinických oborů a věkových kategorií. Nicméně její prostředky jsou a vždy budou omezené. Proto opakovaně  a velmi důrazně varuji před riziky plánovaných porodů mimo porodnice. I když okolnosti svědčí pro pravděpodobný bezproblémový průběh porodu, nelze jeho průběh nikdy dopředu určit s jistotou. Komplikace, zejména krvácení, porodní trauma nebo ohrožení novorozence nedostatkem kyslíku nejsou sice časté, ale hrozí fatálním vyústěním v řádu několika minut. Více…

3 Comments on “Odborná stanoviska

 1. Nenuťte ženy rodit doma

  Vážený pane profesore Pirku, vážený pane profesore Pafko, vážený pane profesore Zimo, vážená paní docentko Krámská, vážený pane doktore Dvořáku, vážený pane profesore Hájku, vážený pane profesore Cvachovče, vážený pane profesore Škrho, vážená paní profesorko Haškovcová, vážený pane profesore Pařízku, vážený pane doktore Křepelko, vážený pane doktore Čihaři, vážený pane doktore Knoru,
  se zaujetím jsem se seznámila s webem https://www.porod-doma.cz, na kterém jste se vyjadřovali k porodům doma. Velmi si vážím Vašeho rozhodnutí věnovat se tak náročnému povolání, u kterého bývá na počátku velkou motivací pomáhat lidem, zachraňovat lidské životy, mnohdy doprovázené zkušenostmi, ať již vlastními či blízkých. Velmi bych Vám přála, abyste našli pro svá povolání, která jsou životním posláním co největší oporu, ať již od svých zaměstnavatelů, zřizovatelů či blízkých, abyste mohli svoji práci vykonávat kvalitně v bezpečném a klidném prostředí.
  Ráda bych Vás seznámila s naším rodinným příběhem. Porodila jsem tři děti, všechny tři v porodnici. Až do mého třetího porodu jsem plně důvěřovala lékařům a vycházela maximálně vstříc jejich doporučením a potřebám. Až do mého třetího těhotenství jsem se dokázala z mateřství a rodičovství radovat. Mé třetí dítě se ovšem narodilo ve 24. týdnu těhotenství a celá naše rodina na vlastní kůži zažila nejenom naši špičkovou technickou léčbu, nýbrž i povýšenost a rozporuplnost zdravotnického personálu.
  Moje matka porodila své první vytoužené dítě v porodnici. Vzhledem k tomu, že lékařka prohlásila „do vizity to dáme“, napřela do tohoto rozhodnutí všechny své síly a povedlo se, narodila se Eva, šest dnů před Štědrým dnem. Tři dny po Štědrém dnu zemřela v porodnici na krvácení do mozku následkem násilně vedeného porodu. Nebudu Vám dále popisovat, jaký dopad měla tato zkušenost a odmítnutí odpovědnosti personálu na moji matku a následně celou rodinu. Moje matka již zemřela, lékařka, která do jejího života takovým způsobem zasáhla stále žije a možná netuší, jako mnozí další.
  Vraťte porody do rukou těhotných žen a porodních asistentek. Věřte, že tím přispějete ke štěstí rodin, k sebevědomí žen jako matek a umožníte jim tak vychovávat zdravé, svobodné a zodpovědné potomky, kteří tvoří základ demokratické společnosti. Věřte, že když budou lékaře potřebovat, rádi se na ně s důvěrou obrátí. Pokud Vám ovšem Váš strach nedovolí jim jejich odpovědnosti vrátit, nečekejte ani vy, že budete žít ve svobodné společnosti.

 2. Vážení, jak zde sami uvádíte, o porod doma má ve skutečnosti zájem jen malý zlomek žen. Naopak mnoho žen včetně mě si přeje bezpečný a respektující porod v porodnici nebo v porodním domě (které však kvůli odporu lékařské veřejnosti u nás není možné zřídit). Historky žen, které již v nemocnici rodily, mi bohužel nedávají důvěru, že v rukou lékařů takový porod prožiji. Naopak ve mě vyvolávají strah z mačkání břicha, nástřihů (které se u nás provádí nadměrně a proti doporučením WHO), špatného zašití (ano, „manželský steh“ ještě existuje), oddělování od dítěte a dalších nepříjemných, až traumatizujících zážitků.

  Ženy (nikoli „maminky“) jako já pak musejí volit mezi nemocnicí, ze které mají strach, nebo porodem doma, který rozhodně také není ideální.

  Prosím, věnujte svou energii raději vybudouvání moderního porodnictví, které bude založeno na respektu a současných lékařských poznatcích. Poslouchejte, co ženy doopravdy chtějí, místo bojování se smyšleným nepřítelem. Spolupracujte s porodními asistentkami. Tak všem pomůžete nejlépe!

 3. Když už jsem se na tyto stránky dostal a pročetl je, tak přidám pár komentářů.

  1) Ženy, které hystericky prosazují domácí porody, mi připomínají člověka, jehož zálibou je jednou za pár let přejít v noci dálnici se zabýzanýma očima. Většinou se jim nic nestane, protože tam jezdí málo aut, tak vykřikují, jaká zbytečnost je přecházet silnici přes přechod a s otevřenýma očima. To, že riziko komplikací snadno zvládnutelných v nemocici a smrtelných doma je malé je sice hezké, ale prostě vyměňujete svoje pohodlí a propagaci svého světonázoru za část bezpečí svého i svého dítěte, sestimsmiřte.
  Můj syn by se doma zřejmě narodil těžce postižený, porod trval dlouho, byl komplikovaý a syn je zdravý jen díky skvělé a bezchybné práci lékařky a porodních asistentek se vším dostupným moderním vybavením.

  2) Správně se v jedné ze zde uvedených kazuistik uvádí, že bychom se všichni měli zamyslet, proč některé ženy raději volí porod doma před porodem ve specializovaném zařízení. Jistá část to prostě nemá v hlavě v pořádku, s tou nic nehne, ale vsadím se, že velká část z těch 400 ročně to volí proto, že se porodnice bojí. A občas oprávněně.

  3) Je strašně snadné kritizovat lékaře a další personál nemocnice, že vám nepřipravili skvělé prostředí, nesdělili všechny informace, které byste bývali potřebovali, případně nezvolili ideální postup v dané chvíli. Uvědomte si prosím, že ti lidé si nesmí dovolit závažnou chybu. Když ji uděláte v práci vy nebo já, tak firma maximálně přijde o peníze, ve většině případů se akorát zasmějete s kolegy, že vám vyšla daň z příjmu miliarda korun, případně vám v počítačové simulaci spadnul dům na hlavu, protože jste špatně zadali vstupní parametry. Zdravotníci si takovou chybu dovolit nemůžou, a pokud se někdy stane, že ji udělají, tak by je lidé nejraději upálili na hranici. Do toho by samozřejmě všichni měli být milí, vstřícní, všechno vysvětlovat arogantním pacientům se spoustou skvělých informací z internetu a „přednášek“, a ještě vonět po fialkách. Fakt jim nezávidím.

  4) Stylizace stránky mi přijde s prominutím debilní, schválně vypadá jako parte, což člověka ihned zaujme, a ihned ji ubere na důvěryhodnosti. Nechápu, proč to děláte, když je jinak plná fundovaných názorů často světově proslulýc odborníků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*